Prayers to the Holy Spirit

Prayer to the Holy Spirit

O Heavenly King, Comforter, Spirit of Truth, You are everywhere present and fill all things. Treasury of Blessings and Giver of Life, come and dwell within us, cleanse us of all stain, save our souls, O Gracious Lord.

Carju nebesnyj, Utišiteľu, Duše istiny, iže vezďi syj, i vsja ispolňajaj, Sokrovišče blahich, i žizni Podateľu, prijdi i vselisja v ny, i očisti ny ot vsjakija skverny, i spasi, Blaže, Duši naša. Amiň.

HolySpirit